Cementy GÓRKAL dostosowane do Twoich potrzeb

Produkujemy szeroką gamę cementów wysoko-glinowych i glinowo-wapniowych. Naszymi odbiorcami są klienci w ponad 60 krajach na całym świecie.

górkal 40 ikona

GÓRKAL 40

Wykorzystywany w mieszankach producentów chemii budowlanej (kleje, wylewki itp.) oraz jak składnik materiałów ogniotrwałych (m.in. betonów ogniotrwałych).

górkal 50 ikona

GÓRKAL 50+

Składnik wyrobów ogniotrwałych. Właściwości hydrauliczne powodują, że może być także składnikiem mieszanek dla chemii budowlanej (m.in. wylewki samopoziomujące).

górkal 70 ikona

GÓRKAL 70

Jest materiałem wiążącym dla wyrobów ogniotrwałych. Biały kolor produktu powoduje, że znajduje również zastosowanie w mieszankach producentów chemii budowalnej.

górkal 80 ikona

GÓRkal 80

Czysty chemicznie cement powala technologom na łatwo modyfikacje. Wspólna podstawa dla różnych receptur.

wnętrze pieca

O NAS

Siedzibą naszej spółki jest miasto Trzebinia leżące przy autostradzie łączącej Kraków z Katowicami. Tutaj, od ponad 100 lat produkujemy cementy sprzedawane w całej Europie. W międzyczasie zmieniała się Europa, zmieniały państwa i ustroje. U nas zmieniały się technologie produkcji, gatunki cementów (dawnej portlandzkie obecnie, glinowo-wapniowe oraz wysokoglinowe) i rynki sprzedaży. Dzisiejsza GÓRKA CEMENT to firma bogata historycznymi doświadczeniami i długoletnią tradycją.
Od roku 2000 jesteśmy częścią koncernu MAPEI . Dostarczając codzienne cementy GÓRKAL dla naszych Odbiorców w ponad 60 krajach,a także dla naszych kolegów z Grupy MAPEI, nauczyliśmy się odpowiedzialności za nasze produkty oraz elastyczności w działaniu.

górkal 40 ikona górkal 50 ikona górkal 70 ikona górkal 80 ikona

Technologia

Proces
proces

  1. Magazyn surowców
  2. Przemiał surowców w młynach kulowych
  3. Zestawienie atestowego wsadu surowcowego
  4. Wypał szlamu w piecu obrotowym
  5. Przemiał klinkieru w młynie kulowym
  6. Magazynowanie i pakowanie cementu
  7. Elektrofiltr

Cementy glinowo-wapniowe (np. GÓRKAL 40, GÓRKAL50+) produkujemy z dwóch surowców: boksytu i kamienia wapiennego. W cementach wysokoglinowych (np. GÓRKAL 70, GÓRKAL 80) zastępujemy boksyt tlenkiem glinu. W trakcie procesu produkcji wstępnie zmieszane surowce są mielone, a otrzymany tzw. szlam gromadzimy w zbiornikach. W zależności od oczekiwanego rodzaju cementu dokonujemy korekcji składu mieszanki bazowej w celu uzyskania szlamu atestowego, zgodnego z wymaganiami procesu technologicznego. Otrzymany w ten sposób półprodukt transportujemy do pieca obrotowego.

Główny etap procesu produkcyjnego, spiekanie odbywa się w piecach obrotowych o długości 85 metrów, opalanych gazem ziemnym, najbardziej ”zielonym” nośnikiem energii. Ta metoda pozwala nam uzyskać bardzo homogeniczny produkt o pożądanym składzie mineralogicznym. Temperatura spiekania waha się w granicach 1250º - 1550 ºC w zależności od produkowanego klinkieru. W wyniku wypalania szlamu otrzymujemy klinkier, który po odpowiednio przeprowadzonym procesie chłodzenia i po potwierdzeniu badaniami fizyko-chemicznymi wymagań co do parametrów, jest transportowany do przemiałowni cementu. Przemiał dokonuje się w obrotowych młynach kulowych, w których stosujemy mielniki o podwyższonej odporności na ścieranie. Otrzymany w wyniku przemiału cement magazynujemy w silosach.

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz wyeliminowania ryzyka przygotowania produktu niezgodnego ze specyfikacją, na każdym etapie produkcji, półprodukty są kontrolowane w naszym laboratorium oraz w laboratoriach zewnętrznych. Gotowy cement poddajemy ponownie analizie fizyko-chemicznej oraz mechanicznej. Po potwierdzeniu wysokiej jakości, nasz cement jest pakowany do opakowania zgodnego z wymaganiami Odbiorcy. Prawidłowo pakowane i przechowywane, czyste chemicznie cementy GÓRKAL w praktyce zachowują swoje właściwości nawet do 12 miesięcy.

Tomasz Zając

t.zajac@gorka.com.pl

Nasza polityka

Jakość

Zadowolenie klienta z otrzymanych produktów, którego miarą jest dążenie do „0 reklamacji”.

ISO 9001

Bezpieczeństwo

Skuteczne działania w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających oraz pracujących na terenie Górki Cement. Miarą osiągnięcia tego celu jest dążenie do „0 wypadków”.

ISO 45001

Środowisko

Minimalny wpływ na środowisko oraz poszanowanie zasobów naturalnych na każdym etapie działalności: od zakupu surowca, poprzez produkcję, po dostarczenie do klienta.

ISO 14001

Kalendarium

Kontakt

Górka Cement Sp. z o.o.

Adres:Górka Cement Sp. z o.o.
z siedzibą w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Lipcowa 58

Telefon:+48 32 758 1001

E-mail: sekretariat@gorka.com.pl

NIP PL: 628-19-49-778

REGON: 357082062

BDO: 000022793

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000046573

Kapitał zakładowy:10.000.000 PLN


Dział sprzedaży

Telefon: +48 32 758 10 20

E-mail: m.zajac@gorka.com.pl

Marta Zając

Poprosiliśmy o pomoc naszych Przyjaciół w następujących krajach:

Ukraina (Slava Ukraine!)

www.prompostavka.com

logo prompostawvka

Środkowa Azja – Alventus

www.alventus.by

logo alventus

Hiszpania – Midegasa

www.midegasa.com

logo midegasa

Kraje Bałtyckie – Samoto Centras

www.samotocentras.lt

logo samotocentras

Afryka Południowa – Marburn Trading

www.marburn.co.za

logo morburn