+ 048 32 758 1001 | sekretariat@gorka.com.pl

INFORMACJE

Kodeks etyki

Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad etycznego postępowania, których przestrzeganie jest warunkiem współpracy biznesowej z Grupą Mapei. Kodeks omawia również wszelkie obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektorów, kierowników i pozostałych pracowników . Dokument ten jest podstawowym narzędziem stworzonym przez Mapei do kontrolowania i zapobiegania wszelkim naruszeniom standardów regulujących działalność Grupy.

Kodeks stanowi „kartę zasad i wartości” odnoszących się do poprawnego zachowania i nie ma być w założeniu źródłem szczegółowych instrukcji operacyjnych regulujących każdy aspekt funkcjonowania Spółki. Kodeks jest integralną częścią modelu organizacji, zarządzania i kontroli.

Grupa Mapei dołoży wszelkich starań, aby Kodeks Etyczny uznany został za standard profesjonalizmu w działalności wszystkich podmiotów, z którymi Grupa utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe, takich jak doradcy, eksperci, agenci, dystrybutorzy, dostawcy i klienci. Grupa Mapei jest zdania, że wszystkie relacje biznesowe powinny charakteryzować się przejrzystością, uczciwością i lojalnością. Stosunki te powinny być wolne od wszelkich konfliktów pomiędzy interesem Spółki a interesami osobistymi.