logo górka
logo mapei

Historia Górki Cement

Początek naszej historii napisali w roku 1910 Edward hr. Mycielski właściciel dóbr ziemskich w Górce i Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicyi i Lodome- ryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem z siedzibą we Lwowie. Wtedy to powstał plan budowy Fabryki Portland Cementu w Sierszy koło Trzebini. Dalsze, ważniejsze wydarzenia z naszej historii to:

 • 1911
  Utworzone zostaje Towarzystwo akcyjne fabryki cementu w Sierszy pod nazwą "Górka" /pełny tekst statutu dostępny w siedzibie/ .

 • gorka

 • 1913
  "Górka" uruchamia produkcję. Wyprodukowane zostaje 2485 wagonów ( 1 wagon = 10 ton ) cementu. Cement sprzedawany jest do krajów monarchii Austro-Węgier oraz do Rosji i Niemiec.

 • gorka

 • 1918
  I wojna światowa oraz rozpad monarchii Austro-Węgierskiej powoduje zerwanie większości kontaktów handlowych "Górki". Cementownia na nowo organizuje sprzedaż.

 • 1922
  "Górka" kupuje fabrykę dachówek "Górkit". Poza nią do "Górki" należą wapienniki, kamieniołomy oraz fabryka łupka azbestowo - cementowego "Eternit"

 • 1927
  Następuje połączenie cementowni "Firley", "Górka" i "Ogro- dzieniec" i utworzenie "Zjednoczonych Fabryk Portland" Cementu "Firley" SA.

 • 1928

  "Górka" uruchamia trzeci piec obrotowy. Podobnie jak poprzednie dwa zbudowała go firma "Smidth" z Kopenhagi.

 • gorka akcja

 • 1938
  Sprzedaż "Górki" wynosi 164 tys. ton cementu i 22 tys. ton wapna.

 • 1945
  Walki kończące II wojnę światową powodują częściowe zniszczenia w majątku "Górki" Ich usuwanie trwa do 1947 roku.

 • 1950
  Produkcja wraca do poziomu sprzed wojny i wynosi 184 tys. ton cementu.

 • 1954
  Prezydium Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej podejmuje uchwałę o uruchomieniu w "Górce" produkcji wodorotlenku i tlenku glinu. "Górka" otrzymuje nazwę Zakłady Surowców Hutniczych "Górka" i zostaje włączona do Zjednoczenia Metali Nieżelaznych w Katowicach.

 • 1960
  Uruchomienie produkcji cegły budowlanej z wykorzystaniem należących do "Górki" złóż gliny. Wypał odbywa się w piecu kręgowym i trwa do 1963 roku. Uruchomienie produkcji tlenku glinu.

 • młyn

 • 1964
  Zakończenie produkcji wapna palonego.

 • 1966
  Najwyższa produkcja cementu portlandzkiego - 225 tys. ton. Zmiana nazwy firmy na Zakłady Surowców Ogniotrwałych "Górka" i podporządkowanie jej Zjednoczeniu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych.

 • 1969
  Ograniczenie procesu produkcyjnego tlenku glinu do wytwarzania wodorotlenku glinu.

 • 1970
  Uruchomienie produkcji cementów glinowych "Górkal-40", "Górkal-60" i "Górkal-70"

 • 1975
  "Górka" kończy produkcję przemysłową cementów portlandzkich i uruchamia produkcję korundów spiekanych "Górkor I" , "Górkor II" i "Górkor Extra".

 • panorama

 • 1977
  Uruchomienie produkcji wyrobów korundowo-cyrkonowych topionych w piecu łukowym.

 • 1980
  Uruchomienie produkcji palonek .

 • 1984
  Przerwanie produkcji wodorotlenku glinu ze względu na szkodliwość dla zdrowia ludzi i zniszczenie środowiska.

 • 1992
  "Górka" zostaje przekształcona z Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjna w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji.

 • 1994
  Uruchomiona zostaje produkcja betonów ogniotrwałych.

 • 1995
  Akcje Zakładu Surowców Ogniotrwałych "Górka" SA zostają wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

 • 1998
  "Górka" SA zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Górbet" i wnosi do niej majątek związany z produkcją betonów ogniotrwałych.

 • 1999
  Powstaje "Górka Cement" Spółka z o.o. Wszystkie udziały w niej obejmuje "Górka" SA w zamian za majątek wniesiony aportem. "GÓRKA CEMENT" przejmuje produkcję i sprzedaż cementów glinowych.

 • 2000
  Włoski koncern MAPEI S.p.A kupuje 100% udziałów w Spółce "GÓRKA CEMENT".

 • 2002
  Rozpoczęcie pracy nowego laboratorium badań Spółki.

 • 2003
  Roczne nakłady na remonty i inwestycje w „Górka Cement” przekraczają poziom 10 mln PLN.

 • 2004
  Łączna sprzedaż cementów GÓRKAL osiągnęła w roku 2003 40.000 ton. Roczne nakłady na remonty i inwestycje w „Górka Cement” przekraczają poziom 10 mln PLN.

 • 2004
  Wprowadzenie do sprzedaży zmodyfikowanego produktu GÓRKAL 70: wyższe wytrzymałości mechaniczne, optymalizacja składu fazowego.

 • 2005
  Modyfikacja zespołu młyna numer 2, dzięki której uzyskano znaczne obniżenie zawartość Fe2O3 w GÓRKAL 70.

 • 2007
  Remont młyna surowca, umożliwiający poprawę składu mieszanki wsadowej (szlamu) Inwestycje w infrastrukturę Spółki (m. in. nowy parking dla samochodów ciężarowych).

 • 2008
  Łączna sprzedaż cementów GÓRKAL osiągnęła w roku 2007 poziom 60.000 ton Firma wprowadziła system ZKP oraz otrzymała certyfikat ISO 9001:2001 Zakończenie budowy nowych zbiorników na klinkier wysokoglinowy – istotne zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności produkcji linii białej.

 • 2009
  Wprowadzenie do oferty Górka Cement produktu GÓRKAL 70F, czystego chemicznie cementu wysokoglinowego charakteryzującego się krótkim czasem wiązania i bardzo dobrymi parametrami wysoko-temperaturowymi

 • 2010
  GÓRKA świętuje 10 lat w grupie Mapei.

 • 2011
  Wprowadzenie do oferty Górka Cement produktu GÓRKAL 50+, czystego chemicznie cementu glinowo-wapniowego charakteryzującego się niską zawartością Fe2O3 oraz długim czasem otwartym.

 • 2012
  rok liczb. Mapei świętuje 75 rocznice postanie, Górka świętuje 100 rocznicę założenia firmy. Mapei od 12 lat inwestorem strategicznym Górka Cement.


pdf
Kodeks etyki