+ 048 32 758 1001 | sekretariat@gorka.com.pl

GÓRKAL 80

Zastosowanie
foto worka górflow

GÓRKAL 80, jako czysty chemiczne cement z 80% zawartość Al2O3 jest idealną podstawą receptur. Łatwość modyfikacji oferuje duże możliwości w opracowanych produktów dla specyficznych zastosowani z wykorzystaniem uniwersalnego spoiwa.

Dla Obiorców, którzy preferują modyfikowanym chemicznie materiał wiążący, proponujemy cement wysokoglinowy
GÓRFLOW.

GÓRFLOW jest pierwszym w 100-letniej historii GÓRKI systemem wiążącym, opracowanym wspólnie z ekspertami jako dodatek do ogniotrwałych spoiw hydraulicznych. GÓRFLOW bazuje na cemencie wysokoglinowm GÓRKAL 80. GÓRFLOW zapewnia doskonałą płynność i obrabialność zapraw przy różnych zawartościach spoiwa. Doskonałe właściwości są łatwo zauważalne w metodach wibracyjnych i samopoziomujących.